Специалисты ОО

 

Муканова Салтанат Аккошкаровна

Руководитель отдела образования

 

 

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

1966 жыл 16.11./

16.11.1966 год

Туылған жерi/Место рождения

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Захаровка ауылы/

село Захаровка, Нуринский район, Карагандигнская область

Ұлты/Национальность*

Қазақ/

Казашка

Бiлiмi/Образование

Жоғары/

Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

1991ж. КСРО Мемлекеттік комитетінің жастар институты /

1991г. Институт молодежи СССР

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

Тарих пәнінің мұғалімі, тәрбие жұмыстарының әдіскері /

Преподаватель истории, методист воспитательной работы

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

2015жылғы05.08. «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» мерекелік медалі,

2016жылғы29.11. «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалі/

Юбилейная медаль «20 лет Конституции Казахстана» от 05.08.2015г.,

Юбилейная медаль «25 лет Независимости Республики Казахстан» от 29.11.2016г.

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим

2000ж.17.07. /

17.07.2000г.

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки
(переквалификации) и повышения квалификации

2017ж.10.04. - 2017ж.21.04. мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курсы /

10.04.2017г.-21.04.2017г. курсы повышения квалификации  государственных служащих

      II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
      ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/ Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения

 

15.08.1985ж./г.

10.08.1987ж./г.

Захар ОМ бастауыш сыныптарының мұғалімі,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Захаровка ауылы /

Учитель начальных классов Захаровской СШ,

село Захаровка, Нуринский район, Карагандинская область

01.09.1987ж./г.

30.06.1991ж./г.

Жастар институтының тыңдаушысы,

Москва қаласы/

Слушатель института молодежи,

город Москва

02.09.1991ж./г.

05.01.1992ж./г.

Нұра ауданының РК ЛКСМ қатысушы жастар бөлімінің меңгерушісі,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Заведующая отделом учащейся молодежи Нуринского РК ЛКСМ,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

06.01.1992ж./г.

10.07.1997ж./г.

Жастар ісі комитетінің маманы,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Специалист комитета по делам молодежи,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

10.07.1997ж./г.

16.11.1998ж./г.

Жастар ісі комитетінің бас маманы,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Главный специалист комитета по делам молодежи,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

16.11.1998ж./г.

12.05.2000ж./г.

Аудан әкімі аппаратының жалпы бөлімінің меңгерушісі,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Заведующая общим отделом аппарата акима района,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

12.05.2000ж./г.

29.03.2005ж./г.

Аудан әкімі аппаратының құжаттама қамтамасыз ету бөлімінің бастығы,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Начальник отдела документационного обеспечения аппарата акима района,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

29.03.2005ж./г.

01.03.2008ж./г.

Аудан әкімі аппаратының құжаттама қамтамасыз ету кеңсе- бөлімінің бастығы,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Начальник канцелярии-отдела документационного обеспечения аппарата акима района,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

01.03.2008ж./г.

01.12.2008ж./г.

Бақылау, құқықтық және құжаттама қамтамасыз ету бөлімінің бастығы,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Начальник отдела контроля, документационного и правового обеспечения,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

01.12.2008ж./г.

07.06.2016ж./г.

Нұра ауданы әкімі аппаратының басшысы,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Руководитель аппарата акима Нуринского района,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

07.06.2016ж./г.

Қазіргі уақытқа дейін /

По настоящее время

Нұра ауданының білім беру бөлімінің басшысы,

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Руководитель отдела образования Нуринского района,

поселок Киевка, Нуринский район, Карагандинская область

 

 

 

Нурмагамбетова Гульмира Алеханова 

Главный специалист

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

1984ж.18.03

18.03.1984 г.

Туылған жерi/Место рождения

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Казгородок селосы/

c.Казгородок, Нуринского района, Карагандинской области

Ұлты/Национальность*

қазақ/казашка

Бiлiмi/Образование

Жоғары /

Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

2008 ж. Академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті/

2008 г. Карагандинский государственный университет имени академика Е.Букетова /

2012 ж. Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті/

2012 г. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі

орыс тілі мен әдебиеті/

учитель русского языка и литературы

русский язык и литература

құқықтану/

юриспруденция

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим

2009ж 13.05.

 

13.05.2009г

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки
(переквалификации) и повышения квалификации

2015ж.13.04-24.04. 

біліктігін арттыру курсы

13.04.-24.04.2015г.

повышения квалификации

      II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
      ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Күні/ Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения

 

01.09.2008

01.10.2008

Қарой ОМ орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі /

Учитель русского языка и литературы в Каройской СШ

01.10.2008

13.05.2009

Нұра ауданының білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маман міндеттерін уақытша атқарушы /

Исполняющий обязанности главного специалиста отдела образования, физической культуры и спорта

13.05.2009

02.11.2009

Нұра ауданының білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы/

Главный специалист отдела образования, физической культуры и спорта

02.11.2009

24.04.2015

Нұра ауданының білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімінің бас маманы

Киевка кенті/

Главный специалист отдела образования, физической культуры и спорта

п.Киевка

24.04.2015

Қазіргі уақытқа дейін

По настоящее время

Нұра ауданының білім беру бөлімінің бас маманы

Киевка кенті/

Главный специалист отдела образования

Нуринского района

 

 

                                      Хамзин Бауыржан Толеутаевич  

                                              Главный специалист

 

Туылған күні (күнi, айы, жылы)/
Дата рождения (число, месяц, год)

1992 ж.25.01.

25.01.1992г.

Туылған жерi/Место рождения

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Киевка кенті/

Карагандинская область, нуринский район, п.Киевка

Ұлты/Национальность*

Қазақ / Казах

Бiлiмi/Образование

Жоғары/

Высшее

Оқу орнын бiтiрген жылы және оның атауы/
Год окончания и наименование учебного заведения

2013ж. ЖМ Қарағанды «Болашақ» университеті/

2013г. ЧУ Карагандинского университета «Болашак»

Мамандығы бойынша бiлiктiлiгi/
Квалификация по специальности

Аударма ісі/

Переводческое дело

Шет тiлдерiн бiлуi/
Владение иностранными языками

Орыс

Қазақ

Ағылшын

Русский

Казахский

Англииский

Мемлекеттiк наградалары, құрметтi атақтары/
Государственные награды, почетные звания

ие емес/

не имеет

Мемлекеттiк қызметшiнiң ант берген күнi/ Дата принесения присяги государственным служащим

2015жыл 02.03

02.03.2015год

Қайта даярлау (қайта мамандану) және біліктілігін арттыру курстарынан өткен күні/
Дата прохождения курсов переподготовки
(переквалификации) и повышения квалификации

13-30.04.2015ж/г

Қайта даярлау курсы/

Курсы переподготовки

      II. ЕҢБЕК ЖОЛЫ
      ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

Күні/ Дата

Лауазымы, жұмыс орны, ұйымның орналасқан жерi/
Должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/ приема

босатылған/ увольнения

10.12.2013 ж./г.

02.03.2015ж/г

Нұра ауданы Кертінді ауылы әкімі аппараты жетекші маманының міндеттерін атқарушы

Киевка кенті/

И.о. ведущего специалиста аппарата акима села Кертинди   Нуринского района

п.Киевка

02.03.2015ж/г

01.06.2017ж/г

Нұра ауданы Кертінді ауылы әкімі аппараты жетекші маманы

Киевка кенті/

Ведущий специалист аппарата акима села Кертинди   Нуринского района

п.Киевка

01.06.2017ж/г

Қазіргі уақытқа дейін

По настоящее время

Нұра ауданының білім беру бөлімінің бас маманы

Киевка кенті/

Главный специалист отдела образования

Нуринского района

 


Дата редактирования: 23 02 2020